مقالات آموزشی

آموزش تعمیرات ECU

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

   آموزش تعمیرات ECU

هنرجویان با شرکت در دوره های آموزش تعمیرات ECU عیب یابی و تعمیر خودروهای داخلی ،در کارگاه های مجهز آکادمی آموزشی تهران پایتخت،اصول تعمیرات و عیب یابی ای سی یو را فرا خواهند گرفت. طی دوره آموزشی به تعمیرات و عیب یابی ،مربوط به خودروهای داخلی می پردازیم. ایسیو ECU نقشی مهم و کاربردی در خودرو ایجاد میکند، اگر به دنبال یک شغل خوب و پر درآمد برای آینده خود هستید حتما در دوره آموزش تعمیرات ایسیو شرکت کنید. آکادمی تهران پایتخت با سال ها سابقه درخشان درزمینه آموزش عیب یابی ایسیو و تعمیرات ECU ،با استفاده از بروز ترین متد آموزشی با هدف کارآفرینی،زیر نظرمجرب ترین اساتید وتحت نظار سازمان فنی حرفه ای فعالیت میکند.

دوره آموزش تعمیرات ایسیو (ECU) را به صورت تئوری وعملی، به گونه ای که هنرجویان درپایان دوره آموزشی  توانایی ،عیب یابی وتعمیر ای سی یو را به طور حرفه ای داشته باشند، و به عنوان تعمیرکارانی ماهر در تعمیر ایسیو وارد بازار کار میکند .

به منظور بالا رفتن سطح بازدهی ،دوره های آموزش تعمیرات ایسیو (ECU) به صورت گروهی ،نیمه گروهی،نیمه خصوصی و خصوصی تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود.

با توجه به پیشرفت هرسال صنعت خودرو سازی،سیستم ها و فناوری های به کار برده شده در محصولات مختلف پیچیده تر می شوند.در چند سال اخیر استفاده از تجهیزات الکترونیک وریز پردازنده ها در خودرو زیاد شده است که این موارد شامل ایسیو نیز میشود.

تعمیرات ایسیو خودرو توسط افرادی که تخصصی ندارند از مسائل فنی و استفاده از ریزپردازنده ها کار را مشکل می کند اما به هر حال خدمات سرویس خودرو سریع و آسان شده است.

آموزش تعمیرات ECU:برای یادگیری بخش ای سی یو باید پیش نیازهایی را داشته باشیدتا بتوانیدآنها را فرا گیرید.کسانی که علاقه به تعمیرات ای سی یو (ECU) دارند،حتما لازم است که کار و اطلاعات مقدماتی با کامپیوتر  و برنامه ها را بلد باشند.

 

آموزش تعمیرات ecu

 

پیش نیازهای آموزش تعمیرات ECU

 

 • مبانی الکترونیک
 • آشنایی با قطعه های الکترونیک و پکیج هایSMD
 • آشنایی با سیستم های انژکتوری
 • آشنایی با دستگاه های پروگرامر،دیاگ و دستگاه های اندازه گیری
 • آشنایی با کامپیوتر و برنامه های مربوط به بخش ای سی یو
 • آشنایی با ابزار مخصوص مونتاژولحیم

 

ECU چیست؟(ایسیو)

 ﻣﺨﻔﻒ کلمه Electronic Control Unit و یا واﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ECU یا همان ای سی یو را می توان کامپیوتر خودرو معرفی کرد که مسئولیت های مهم و فراوانی دارد.

وظیفهی ای سی یو، ECUهدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری است . خودروهای انژکتوری به دلیل عملکرد بهتر و و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎس ﻛﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در کل جهان(مثل ایران و برخی کشورها) ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮاﺗﻮري شده است که مغز این سیستم ECUاست.

 عملکرد ای سی یو ECU برای تحلیل شرایط خودرو،توجه به سنسورهایی است که به موتور متصل است.در این حالت وضعیت و شرایط خودرو را تحلیل می کند و پاسخ های لازم را که عبارتند از:

انژکتور،جرقه زن ها و …به خروجیها اعمال می کند.

در شرایطی ECU می تواند شرایط موتور را بهتر درک کند ، زمانی این اتفاق رخ می دهد که، سنسورهای کیت های انژکتوری که مختلف هستند، تعدادشان بیشتر باشد. ECU ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑه آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر ﻣﻮﺗـﻮر را درك ﻛـﺮده و ﻓـﺮاﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﻪ انژکتور و شمع ها می دهد.یکی از بخش های آموزشی در تعمیرات خودرو ،آموزش ECU ایسیو خودرو است.

 

ECUبه سه قسمت تقسیم می شود:

 

 • تعمیرات ای سی یو خودروهای داخلی
 • تعمیرات ای سی یو خودروهای خارجی
 • تعمیرات ایسیو خودروهای سنگین
 • تعمیرات ای سی یو ماشین های راه سازی

سنسورهای مهم خودروهای انژکتوری شامل:

 

 • ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻣﺎﻧﻴﻔﻮﻟﺪMAP یا در انواع دیگر فلومتر
 • ﺳﻨﺴـﻮر دور ﻳـﺎPRM
 • سنسور دریچه گاز یاTPS
 • سنسور دمای هوا یا ATS
 • سنسور دمای آب یا CTS
 • سنسور اکسیژن یا لامبدا
 • سنسور ضربه و … .
 • طراحی و ساخت ECU یکی از فناوری های کلیدی در صنعت خودرو سازی است.
 • ECUشامل نرم افزار و سخت افزار است که وظیفه تنظیم،نظارت و هدایت کارکرد ویژه خودرو را برعهده دارد.
 • سیستم ایمنی کیسه هوا (AIR BAG) و سیستم ضدقفل (ABS)

از کاربرد های مهم ای سی یو ECU هستند.

 

تعمیر ای سی یو

 

 UNICHIP  ﻳﺎ ﻓﻦ آوري ﺗﻨﻈﻴﻢECU

امروزه یکی از وسیله هایی که موجب موفقیت در صنایع خودرو سازی  شده ،موتورهای انژکتوری اند که نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا می کنند و درصدکارایی خودرو را ،قابلیت هایی که موتورهای انژکتوری دارند ،نشان می دهد.همانطور که میدانید،کنترل کننده موتورهای انژکتوری،بردی الکترونیکی است که در واقع کارِ این بخش تعیین کردن کیفیت یک موتوردر ابعاد دیگر کیفیت خودرو خواهد بود.

این توضیح به این معناست که موتور هرچه بهتر طراحی شده باشد،آن موتور کیفیت بهتری خواهد داشت.

به دلیل اینکه دینامیک خودرو غیرخطی و بسیار پیچیده است،طراحان برای سهولت کار،جدول هایی را در حافظه MAP می ریزند،که درآن مقدارپاشش سوخت و زاویه آوانس ECU در هر دور وبارموتور مشخص شده است. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر دﻗﺖ اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻗﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪبود .

نحوه عملکرد سنسورهای ecu

ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺟﺪول ها واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺗـﻮر مثل ﻓﺸﺎر و دﻣﺎي ﻫﻮا دارد.

 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﻮدروﺳﺎزي، MAP را ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧـﻮاع ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻮاﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦMAP را برای یک شرایط آب وهوایی خاص طراحی نمی کنند.

نکته ای که وجود دارد این است که باید توجه داشت ،در خودروهای انژکتوری کارکرد خودرو در مدل های پایین تر فقط به ای سی یو موتور و در خودروهای مدل بالاتر علاوه بر ای سی یو موتور به ای سی یو شبکه نیز بستگی دارند.

در این دوره ها کارآموزان با استفاده از امکانات بروز آموزشگاه به صورت عملی نحوه تشخیص عیب،مهندسی معکوس، تعمیرات ای سی یو و انواع بردهای سیستم شبکه خودرو را فرا می گیرند.

همچنین در دوره های آموزشی ،روش های عیب یابی، قلق های تعمیراتی و تشخیص عیب نیز آموزش داده می شود.

امروزه بیشترین مقدار خرابی ای سی یو برای خودروهای مدل پایین انژکتوری می باشدکه خرابی موتور خودرو است.

به این دلیل که اکثر این ای سی یو ها در جلوی خودرو قسمت زیر کاپوت و در مجاورت گرمای شدید موتور قرار گرفته است .به همین دلیل به مرور زمان گرمای زیاد بر روی برد داخلی ای سی یو و قطعات آن اثر گذاشته و خرابی های ای سی یو شروع می شود.

برای مثال چند نمونه از ای سی یو های زیر، رکورد دار بیشترین مقدار خرابی در ای سی یو ها می باشند:

 

 • valeo j34
 • S2000
 • Sl96
 • Pl4

خرابی این مدل ای سی یوها به این شکل است که، قطعات به علت گرما دیدن زیاد یا دچار قطعی پایه ها می شود و یا خود ایسی داخل ای سی یو باگ نرم افزاری می بیند.

در مورد دوم ابتدا باید به صورت نرم افزاری ایسی فلش ریست شود و به تنظیمات کارخانه برگردد. در صورت رفع نشدن مشکل ،پایه های آیسی مربوطه را مجددا لحیم کاری کرده ومجدد تست می کنیم.در آخر کار اقدام به تعویض آیسی در این مدل ای سی یو ها می کنیم.

 

ابزار مورد نیاز تعمیرات ECU

 

 • هیتر و هویه

(وسیله ای که برای تعویض المان ها و قطعات روی برد به کار می رود)

 

 • منبع تغدیه (power supply)

(یکی از پرمصرف ترین دستگاه های اندازه گیری در برق و الکترونیک می باشد)

 

 • تستر ECU
 • لوپ(ذره بین)
 • پنس
 • روغن لحیم
 • سیم لحیم
 • روغن فلکسی

(کاربرد آن شکل دهی به قلع های روی برد می باشد)

 

 • لحیم کش پمپی و سیمی
 • اسپری ناهید
 • تینر ۱۰۰۰۰ فوری
 • فرچه پلاستیکی کوچک برای پاک کردن انتهای کار

خطاهای بسیاری در خودرو وجود دارد که چند نمونه رایج مربوط بهECU را در اینجا بیان می کنیم.

 

آموزش ایسیو

 چند نمونه ازایرادهایی که امکان دارد در اثر خرابی قطعات ECU ایجاد شود:( آموزش تعمیرات ECU )

 

 • خطای کوئل و لرزش موتور

ابتدا آیسی فلش را ریست(RESET) و برنامه ریزی مجدد میکنیم، در صورت رفع نشدن مشکل ،آیسی مربوطه را تعویض می کنیم.

 

 • خطای انژکتور و لرزش موتور

ابتدا آیسی فلش را ریست(RESET)و برنامه ریزی می کنیم ،در صورت رفع نشدن مشکل آیسی انژکتورها را تعویض می کنیم.

 

 • خطای حافظه   (ROM)

در این خطا ،آیسی میکرو و آیسی فلش ای سی یو باید تعویض گردد.

 

 • عدم وصل شدن دستگاه به پورت دیاگ(OBD)

ابتدا سوکت دیاگ خودرو را چک کنید، در صورت سالم بودن آیسی کانکت با دیاگ از روی ای سی یو تعویض شود.

 

 ECU انواع مختلفی دارد که در ذیل چند نمونه را نام می بریم: ( آموزش تعمیرات ECU )

 

 • Siemens
 • Bosch
 • Valeo j34
 • Sagem s2000
 • Bosch me17
 • Easy u 2.5
 • Maw gharb steel
 • Siemens sim2k
 • Bosch me 7.4.4
 • Bosch me 7.4.5
 • Bosch me 7.4.9
 • Ssat
 • Pl4
 • SL96
 • LZNF

نکته:

مسئولیت ایسیو در تمام ماشین ها ،بررسی عملکرد قطعات موتورو کنترل موتور است.

و در نوع ماشین فرقی نمی کند، به این معنی که چه آن ماشین بنز باشد چه پرایدمسئولیت آن فرقی ندارد.

برای مثال:

 

درخودروهای پراید از قدیم تا به حال ECU ای سی یو های زیر نصب شده است:

 

 • Siemens
 • S2000
 • Lznf
 • Pl4

 

در خودروهای ۲۰۶ هم از قدیم تا به امروز به این شکل است:

 

 • S2000
 • J34
 • J35
 • Bosch me 7.4.4
 • Bosch me 7.4.5
 • Bosch me17
 • Siemens
 • Easy u 2.5
 • Maw gharb steel

 

و در خودروهای خانواده پژو این ECU ای سی یو ها به کار رفته است:

 

 • S2000
 • Siemens
 • Bosch m7.4.4
 • SL96
 • Ssat

 

چرا بهتر است کارآموزان دوره آموزشی تعمیرات ایسیو خودرو را در آکادمی آموزشی تهران بگذرانند؟

پاسخ: زیرا آکادمی آموزشی تهران از تخصصی ترین مراکز آموزشی در زمینه آموزش های فنی زیر نظر سازمان فنی حرفه ای می باشد و از ویژگی آن :
ارائه پکیج کامل آموزشی در پایان دوره ها
ارائه خوابگاه نزدیک به محل آموزشگاه
دارای کادر آموزشی متخصص و مجرب
پشتیبانی نامحدود هنرجویان بعد از اتمام دوره توسط اساتید
ارائه جزوه و فایل آموزشی دوره مربوطه
مشاوره و راهنمایی در زمینه راه اندازی شغل
دسترسی آسان به آموزشگاه توسط وسایل نقلیه عمومی

چگونه افراد شاغل می توانند در دوره تعمیرات ایسیو خودرو شرکت کنند؟

پاسخ : افراد شاغل می توانند دوره آموزشی تعمیرات ایسیو خودرو را در روزهای تعطیل و آخر هفته با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی شرکت کنند.

آیا آکادمی آموزشی تهران شرایط پذیرش کارآموزان شهرستانی را دارد؟

پاسخ : بله ، کارآموزان شهرستانی می توانند دوره آموزشی مدنظر را به درخواست خود در پایان هفته و حتی در طول هفته به صورت فشرده بگذرانند و همچنین در صورت نیاز به خوابگاه های اطراف آموزشگاه معرفی می شوند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

جهت اطلاع از سایر آموزش های فنی و حرفه ای از لینک های مربوطه اقدام نمایید.

✔️ – آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی
✔️ – آموزش تعمیرات برد الکترونیکی
✔️ – آموزش تعمیرات موبایل
✔️ – آموزش تعمیرات لپ تاپ

دیدگاهتان را بنویسید