برخی از اساتید آکادمی تهران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. برخی از اساتید آکادمی تهران
سروش

مدرس

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و لپ تاپ

پکیج

مدرس

آموزش تعمیرات پکیج

استاد تعمیرات

مدرس

آموزش تعمیرات الکترونیک و برد

آموزش موبایل

مدرس

آموزش تعمیرات موبایل

پورمحمد

مدرس

آموزش تعمیرات موبایل

صالحی

مدرس

آموزش تعمیرات BMS و برق و PLC