آموزش مهندسی فروش و بازاریابی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش مهندسی فروش و بازاریابی

   آموزش مهندسی فروش و بازاریابی

آموزش اهمیت و ضرورت مهندسی فروش و بازاریابی

شاخص های لازم برای مهندسی فروش

اموزش تکنیک های مهندسی فروش

آموزش عدم خطا در فروش

آموزش باید و نبایدهای فروش

آموزش مهندسی فروش در بازارهای جهانی

تکنیکهای طلایی مهندسی فروش

آموزش آشنایی با رفتار خریداران

آموزش تکنیک های مدرن ارتباطی

آموزش تکنیک و تاکتیکهای فروش خلاقانه

آموزش تکنیک های برقراری ارتباط با مشتری

۱۰ تکنیک قیمت گذاری خلاق

۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان 

دام ها و کابوس های فروشندگان

۱۰ تکنیک تبلیغات خلاق 

مدیریت محصولات و خدمات خلاقانه

قیمت گذاری خلاق

– مشتری‌مداری خلاق 

فنون خلاقانه جذب مشتری

انواع خلاقیت در بازاریابی و فروش

۱٫ خلاقیت تغییری – بازاریابی تغییر 

۲٫ خلاقیت ایجادی یا ساختنی – بازاریابی سازه ای

۳٫  خلاقیت دگرگونی – بازاریابی دگرگونی

۴٫  خلاقیت ارتباطی- بازاریابی ارتباطی

۵٫  خلاقیت جانشینی- بازاریابی جانشینی

۶٫   خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

۷٫  خلاقیت ترکیبی – بازاریاب ترکیبی

۸٫  خلاقیت تنظیمی- بازاریابی تنظیمی

۹٫   خلاقیت معکوس- بازاریابی معکوس

۱۰٫   خلاقیت تراوش- بازاریابی تراوشی

۱۱٫  خلاقیت جذب – بازاریابی جذبی

۱۲٫   خلاقیت نفوذ – بازاریابی نفوذی

سبک های فروش

بازارسازی خلاق

بازارگرمی خلاق 

گفتار درمانی فروش

تکنیک شنیدن موثر 

رفتار شناسی مشتریان

تکنیک های رفتار شناسی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در فروش

رواندرمانی مشتریان

تکنیک های قیمت کذاری روانشناسی

فروش روانشناسانه

روانسازی فروش با تکنیک های روانشناسی

ده اصل جذب مشتریان بیشتر

ده اصل فروش آسان

تکنیک های مشتری شناسی

روانشناسی فروش

رفتار شناسی مشتریان 

انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها