آموزش تولید و بازرگانی در مهندسی پزشکی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش تولید و بازرگانی در مهندسی پزشکی

   آموزش تولید و بازرگانی در مهندسی پزشکی

  • نحوه روند مکاتبات بازرگانی
  • اخذ نمایندگی
  • پرتوتایپ محصول
  • طول عمر محصول در تولید و توزیع
  • نحوه و اقدامات راه اندازی شرکت های تولیدی و تجاری
  • نحوه راه اندازی شرکت دانش بنیان