آموزش توسعه فردی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. آموزش توسعه فردی

   آموزش توسعه فردی

طرح توسعه فردی (IDP) ابزاری برای کمک به افراد در پیشرفت شغلی و شخصی در طول زندگی است.

هدف اصلی از آموزش توسعه فردی دستیابی به اهداف شغلی کوتاه و بلند مدت و همچنین بهبود عملکرد شخصی و شغلی فعلی است

 • دنیای مهندسی پزشکی
 • ورود به دنیای فنی تعمیرات
 • هنر فروش در مهندسی پزشکی
 • واحد تجهیزات پزشکی بیمارستانها
 • مقاله نویسی در مهندسی پزشکی
 • رزومه نویسی ، مصاحبه ،استخدام
 • نوآوری و اختراع در مهندسی پزشکی
 • اصول تولید در مهندسی پزشکی
 • اصول بازرگانی در مهندسی پزشکی
 • کارآفرینی در مهندسی پزشکی

برای ثبت نام در این دوره به صفحه اصلی مراجعه کنید